Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 4 april 2018

Door het hart van China

Door het hart van China
- China is een land van traditie, waar LGBT+ personen vaak nog niet openlijk zichzelf kunnen zijn. Het internet brengt gelijkgestemden al jaren dichter bij elkaar. Holebi's hoeven bijvoorbeeld niet langer naar schimmige parken om een partner te ontmoeten. Er heerst onrust bij LGBT+'s, want de overheid ...