STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

vrijdag 6 april 2018

Diëtist behandelt vaker ondervoeding dan overgewicht

Diëtist behandelt vaker ondervoeding dan overgewicht
- Diëtisten in Nederland houden zich het meest bezig met ondervoeding (59%), gevolgd door diabetes (53%). Pas op de derde plaats staat overgewicht (50%), gevolgd door hart- en vaatziekten (35%). Het percentage diëtisten dat zich bezighoudt met ...

Follow by Email