Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 10 april 2018

Diabetesfonds begint 'Suikerterugroepactie'

Diabetesfonds begint 'Suikerterugroepactie'
- Nederlanders krijgen elke dag gemiddeld dertig suikerklontjes binnen, waar de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert om een hoeveelheid van niet meer dan 12,5 (vrouwen) en 15 (mannen) klontjes te eten. Dat concludeert het Diabetesfonds na onderzoek. De ...