Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 10 april 2018

Aminozuur asparagine kan rol spelen bij uitzaaiing kankercellen

Aminozuur asparagine kan rol spelen bij uitzaaiing kankercellen
- Vaak sterven borstkankerpatiënten niet aan de oorspronkelijke tumor maar wel aan de uitzaaiingen die deze veroorzaakt in de longen, hersenen, botten of overige organen. Om zich te kunnen verspreiden, moeten kankercellen zich losmaken van de ...