Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

dinsdag 10 april 2018

Actieplan tegen angst en depressie studenten

Actieplan tegen angst en depressie studenten
- Bijna vijftien procent van de studenten lijdt aan zeer serieuze angst- en depressieklachten, zegt een onderzoeker van Hogeschool Windesheim. Een actieplan moet daar verandering in brengen. De cijfers uit een onderzoek onder meer dan drieduizend ...

Follow by Email