Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 10 april 2018

Actieplan tegen angst en depressie studenten

Actieplan tegen angst en depressie studenten
- Bijna vijftien procent van de studenten lijdt aan zeer serieuze angst- en depressieklachten, zegt een onderzoeker van Hogeschool Windesheim. Een actieplan moet daar verandering in brengen. De cijfers uit een onderzoek onder meer dan drieduizend ...