Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 10 april 2018

Aan tafel: Noorderlingen vertellen over armoede

Aan tafel: Noorderlingen vertellen over armoede
- Aan tafel: Noorderlingen vertellen over armoede. Aan tafel tijden Koningin van de Voedselbank, met zittend links Carmelita uit de documentairereeks Schuldig © Dingena Mol. Nieuw en oud Noord nemen bij elkaar plaats aan tafel voor de voorstelling Koningin van de Voedselbank. Tijdens een ..