Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 7 maart 2018

VN-doelen: 'Nederland blijft vieste jongetje van de klas'

VN-doelen: 'Nederland blijft vieste jongetje van de klas'
- De Sustainable Development Goals (SDG's) moeten een einde maken aan honger, armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Ze zijn opgesteld in 2015 door de Verenigde Naties en zijn de opvolgers van de genoemde Millenniumdoelen. Waar die doelen vrij algemeen waren, zijn de SDG's veel ...