Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 27 maart 2018

Verstrek preventief hiv-medicijn aan homo's

Verstrek preventief hiv-medicijn aan homo's
- De Gezondheidsraad wijst er bovendien op dat deze vorm van onveilige seks vaak voorkomt bij jongeren en bij homo's uit een migrantengezin. Die zouden extra beschermd worden met het preventieve medicijn. Het advies is een opsteker voor organisaties als het Aids Fonds en de actiegroep PrEPNU, ...