STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

vrijdag 2 maart 2018

Versnippering bemoeilijkt behandeling zeldzame kankers

Versnippering bemoeilijkt behandeling zeldzame kankers
- De behandeling van zeldzame kankersoorten in Nederland is sterk versnipperd met suboptimale zorg en lagere overlevingskansen als gevolg. Dat constateert patiëntenvereniging NFK op basis van onderzoek van het IKNL naar zeldzame vormen van kanker. “Je ...

Follow by Email