Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 2 maart 2018

Versnippering bemoeilijkt behandeling zeldzame kankers

Versnippering bemoeilijkt behandeling zeldzame kankers
- De behandeling van zeldzame kankersoorten in Nederland is sterk versnipperd met suboptimale zorg en lagere overlevingskansen als gevolg. Dat constateert patiëntenvereniging NFK op basis van onderzoek van het IKNL naar zeldzame vormen van kanker. “Je ...