Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 27 maart 2018

Syrische kindvluchtelingen gaan steeds vaker niet naar school door armoede

Syrische kindvluchtelingen gaan steeds vaker niet naar school door armoede
- Syrische kindvluchtelingen gaan steeds vaker niet naar school door armoede. De deelname aan onderwijs door Syrische kindvluchtelingen in de ... Armoede is de belangrijkste oorzaak van het teruglopende schoolbezoek, zo blijkt uit het rapport. Voor ouders is het zeer moeilijk werk te vinden.