STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

donderdag 29 maart 2018

Saxion ondertekent Sustainable Development Goals

Saxion ondertekent Sustainable Development Goals
- Deze duurzame ontwikkelingsdoelen moeten in 2030 een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. VN Secretaris Generaal ... Want een slimmer wordende wereld brengt ook nieuwe mogelijkheden met zich mee om thema's als armoede, gezondheid en onderwijs aan te pakken.

Follow by Email