Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 29 maart 2018

Saxion ondertekent Sustainable Development Goals

Saxion ondertekent Sustainable Development Goals
- Deze duurzame ontwikkelingsdoelen moeten in 2030 een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. VN Secretaris Generaal ... Want een slimmer wordende wereld brengt ook nieuwe mogelijkheden met zich mee om thema's als armoede, gezondheid en onderwijs aan te pakken.