Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 9 maart 2018

Overgewicht en obesitas zijn alarmerend hoog in Latijns-Amerika

Overgewicht en obesitas zijn alarmerend hoog in Latijns-Amerika
- Bij de millenniumdoelen, de VN-doelstellingen voor 2015, was Latijns-Amerika een voorbeeld voor de wereld op het vlak van voeding. De regio haalde toen de twee doelstellingen om honger terug te dringen. Volgens het Vooruitzicht voor Voedselzekerheid in Latijns-Amerika en de Caraïben 2017 is ...