Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 6 maart 2018

Opgroeien in armoede: 'Kinderen van deze leeftijd snappen die boodschap heel goed'

Opgroeien in armoede: 'Kinderen van deze leeftijd snappen die boodschap heel goed'
- Sparen of uitgeven? Met die vraag worstelden basischoolleerlingen tijdens de voorstelling 'Reken je Rijk' in Podium Zuidhaege in Assen. Het doel is om kinderen al vroeg bewust te maken van geld. De zaal zit afgeladen vol met schoolkinderen die zien dat Jolijn, een meisje uit groep acht, één euro ...