Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 7 maart 2018

Nederland scoort beter op duurzaamheidsdoelen

Nederland scoort beter op duurzaamheidsdoelen
- Nederland scoort steeds beter op de Sustainable Development Goals (SDG's), de duurzaamheidsdoelen die de Verenigde Naties hebben geformuleerd, meldt het CBS. De ambitie is om de armoede, ongelijkheid én de klimaatverandering aanpakken. Dat gaat zeker niet vanzelf, maar volgens het CBS ...