Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

maandag 12 maart 2018

Luchtverontreiniging: invloed op kinderhersenen

Luchtverontreiniging: invloed op kinderhersenen
- Verontreiniging van lucht kan worden gekoppeld aan hersenverschillen en cognitief functioneren bij kinderen, meldt het Erasmus MC. De nu geldende EU-limieten voor luchtverontreiniging zijn mogelijk niet laag genoeg volgens hun researchers. De invloed