Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 29 maart 2018

Langer leven door extreem oude moeder

Langer leven door extreem oude moeder
- Mensen die extreem lang leven – meer dan 90 jaar – hebben dat vooral te danken aan een langlevende moeder. Dit blijkt uit een onderzoek van Leidse wetenschappers. De afgelopen jaren hebben zij 944 extreem langlevende mannen en vrouwen uit 421 families ...