Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 16 maart 2018

Kwart van oudere Japanse vrouwen leeft straks in armoede

Kwart van oudere Japanse vrouwen leeft straks in armoede
- Men gaat ervan uit dat veel oudere vrouwen met armoede zullen kampen, maar prognoses over hoe en waarom oudere vrouwen in armoede belanden, ontbraken tot nog toe. Deze studie levert de prognoses die antwoord bieden op deze vragen.' Zeker voor ongetrouwde en gescheiden vrouwen zal ...