Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 16 maart 2018

Huisartsen trekken aan de bel

Huisartsen trekken aan de bel
- Utrecht - Huisartsen willen meer tijd voor de patiënt. Meer tijd per consult levert onder meer minder fouten en minder doorverwijzingen op. „Het bordje van de huisarts is nu veel te vol.” Huisartsen vinden hun werkdruk te hoog.