Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 23 maart 2018

Hoe algoritmen Amerikanen de armoede induwen

Hoe algoritmen Amerikanen de armoede induwen
- Hoe algoritmen Amerikanen de armoede induwen. Op de sociale zekerheid in de VS wordt al decennia lang bezuinigd. Alleen, nu wordt dat steeds vaker overgelaten aan databanken en algoritmen. Met rampzalige gevolgen voor de Amerikaanse burger. Virgina Eubanks schreef hier een schrijnend ...