Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 28 maart 2018

Fingerfoods zorgen voor verhoogde groente en fruit inname bij ouderen met dementie

Fingerfoods zorgen voor verhoogde groente en fruit inname bij ouderen met dementie
- Fingerfoods zorgen bij ouderen met dementie voor een verhoogde groente en fruit inname. Dat blijkt uit de eerste resultaten van het project 'Interventie gezonde voeding in gesloten settings'. Doelstelling van het project is om de consumptie van groente en fruit te duurzaam te verhogen en de effectiviteit ...