Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

zaterdag 24 maart 2018

Epidemie van autisme en ADHD mogelijk veroorzaakt door chemische stoffen?

Epidemie van autisme en ADHD mogelijk veroorzaakt door chemische stoffen?
- 'Vroeger had je niet zoveel autisme en ADHD, klagen mensen die vermoeden dat er veel aanstellerij bij zit. Er is inderdaad een toename van psychische aandoeningen, maar vermoedelijk komt die niet van aanstellerij, maar van chemische stoffen. Een ...