Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 16 maart 2018

Een op de vijf Nederlanders heeft zware slaapproblemen

Een op de vijf Nederlanders heeft zware slaapproblemen
- Of hij een beetje lekker geslapen heeft, vraagt een langswandelende arts in het Amsterdamse ziekenhuis OLVG aan Hendrik (35). De monteur van beveiligingssystemen uit Lexmond is een van de Nederlanders die gebukt gaan onder zware slaapproblemen ...