Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 9 maart 2018

Deze mythes over griep kent u allemaal. Maar zijn ze waar of niet waar?

Deze mythes over griep kent u allemaal. Maar zijn ze waar of niet waar?
- De griepepidemie duurt intussen al acht weken. Meer dan 10.000 peuters vielen de voorbije week ziek, terwijl ook talloze volwassenen door de ziekte worden geplaagd. We weten allemaal hoe het is om griep te hebben, maar toch doen er nog enkele hardnekkige mythes de ronde over het griepvirus.