Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 29 maart 2018

Deze fabels over gezonde voeding geloof jij misschien ook nog steeds

Deze fabels over gezonde voeding geloof jij misschien ook nog steeds
- Fit & Gezond Als het over gezonde voeding gaat, is veel niet helemaal zwart-wit uit te leggen. Al zijn er een aantal volkswijsheden die simpelweg onwaar zijn. Fruitsap is een gezond alternatief voor frisdrank. Voor eens en voor altijd: fruitsap bevat ...