Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 15 maart 2018

De grootste fout die mannen én vrouwen maken bij urineverlies

De grootste fout die mannen én vrouwen maken bij urineverlies
- Er wordt gelukkig steeds meer over urineverlies, verzakkingsklachten en seksueel disfunctioneren gesproken, maar het blijft een lastig onderwerp. Dat merkt ook bekkenfysiotherapeut Dieuwke Botschuijver die al jaren probeert het taboe op bekkenklachten ...