Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

vrijdag 30 maart 2018

Consumenten weten niet welke bedrijven over hun data beschikken

Consumenten weten niet welke bedrijven over hun data beschikken
- Dit blijkt uit een onderzoek onder 1.000 Nederlanders dat is uitgevoerd door Gemalto. Uit het onderzoek blijkt verder dat 40% van de ondervraagde consumenten zich veiliger voelt door de komst van de GDPR. Consumenten verwachten dat de overheid en daarmee GDPR-wetgeving zich richt op het ...

Follow by Email