Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 30 maart 2018

Consumenten weten niet welke bedrijven over hun data beschikken

Consumenten weten niet welke bedrijven over hun data beschikken
- Dit blijkt uit een onderzoek onder 1.000 Nederlanders dat is uitgevoerd door Gemalto. Uit het onderzoek blijkt verder dat 40% van de ondervraagde consumenten zich veiliger voelt door de komst van de GDPR. Consumenten verwachten dat de overheid en daarmee GDPR-wetgeving zich richt op het ...