Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 6 maart 2018

Armoede is een veel groter taboe dan identiteit

Armoede is een veel groter taboe dan identiteit
- 'Armoede is een veel groter taboe dan identiteit'. Terwijl het debat over identiteit na de landelijke verkiezingen vorig jaar ook de campagne rond de gemeenteraadsverkiezingen beheerst, ook en zeker in Rotterdam waar zowel Denk als Leefbaar Rotterdam campagne voeren, wordt er weinig gesproken ...