Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

maandag 19 maart 2018

Anticonceptiepil voor mannen kan over 5 jaar al in de rekken liggen

Anticonceptiepil voor mannen kan over 5 jaar al in de rekken liggen
- Medisch Wetenschappers zijn weer een stapje dichter bij de anticonceptiepil voor mannen. Een groep Australische wetenschappers ontwikkelde een hormoonvrije pil die binnen vijf tot tien jaar op de markt zou kunnen komen. De anticonceptiepil voor mannen ...