Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 9 maart 2018

Alzheimer binnen tien jaar even controleerbaar als hiv

Alzheimer binnen tien jaar even controleerbaar als hiv
- De Krant Binnen een tiental jaar zullen alzheimerpatiënten met de ziekte kunnen verderleven zonder last te ondervinden van de symptomen. Medicatie zal verhinderen dat die symptomen opduiken, in plaats van ze te onderdrukken als het al te laat is. Alzheimer wordt dus, net als hiv, een chronische ...