Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 2 maart 2018

Al jaren ziek, maar niemand die weet wat je hebt

Al jaren ziek, maar niemand die weet wat je hebt
- Eén miljoen Nederlanders lijden aan een zeldzame ziekte. Er zijn 7.000 aandoeningen die onder deze noemer vallen. Bij 30 procent van de patiënten met een zeldzame aandoening duurde het stellen van de diagnose twintig jaar of langer ...