Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 30 maart 2018

Adolescenten en de volgende generatie

Adolescenten en de volgende generatie
- Het besef dringt door dat de grote groep adolescenten in onze maatschappij de sleutel in handen heeft voor de gezondheid van de volgende generatie. Een bevolking die gezonde jongelui heeft, die goed in hun vel zitten, niet te dik zijn, geen schadelijke gewoontes aanleren en geen overdreven ...