Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 27 maart 2018

3.000 mensen betogen tegen “gebrek aan gelijkwaardigheid"

3.000 mensen betogen tegen “gebrek aan gelijkwaardigheid"
- Ongelijkheid in het onderwijs, de arbeidsmarkt, de woonmarkt. Armoede en gekleurde armoede. Ethnic profiling, de beruchte deportatiewet en discriminatoire antiterreurmaatregelen. De bewuste polarisering van een verdelend discours. De gesloten deuren voor vluchtelingen. Benfquih verwoordde ook ...