WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Nederlands | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PERSOVERZICHT : Armoede | Gezonde | Voeding | Ouderen | HIV | LGBT | NON-PROFIT initiative : Onze missie is om de beste informatie over sociale uitsluiting in de hele wereld te voorzien || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

woensdag 1 februari 2017

Kinder- en jeugdpsycholoog Annelies van Pelt van De Hoop ggz: "Mensen zijn bang om te ...

Kinder- en jeugdpsycholoog Annelies van Pelt van De Hoop ggz: "Mensen zijn bang om te ...
- Uit cijfers blijkt dat er iedere week een tiener zelfdoding pleegt. In 2015 waren dat 48 tieners tussen de 10-19 jaar. Of dat rechtstreeks het gevolg is van pesten, is niet te zeggen. "Wat wel kan gebeuren: als je lange tijd gepest wordt, maakt dat je onmachtig. Het geeft ook veel eenzaamheid. Het is heel voorstelbaar als dat lange tijd doorgaat, dat het tot een depressie leidt." Een depressie kan die gevoelens van onmacht en eenzaamheid ook weer versterken. Een belangrijk kenmerk van een depressie is dat je niets meer verwacht van de toekomst. "Soms lijkt de dood dan de enige oplossing", aldus Van Pelt.