WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Nederlands | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PERSOVERZICHT : Armoede | Gezonde | Voeding | Ouderen | HIV | LGBT | NON-PROFIT initiative : Onze missie is om de beste informatie over sociale uitsluiting in de hele wereld te voorzien || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

woensdag 18 januari 2017

Spirituele en geestelijke ontwikkeling van de mens belangrijk voor welzijn en welvaart natie

Spirituele en geestelijke ontwikkeling van de mens belangrijk voor welzijn en welvaart natie
- Dit thema benadrukt weer eens de belangrijke rol die religie inneemt in het ontwikkelingsproces van een gemeenschap en geeft zonder meer aan dat welzijn en welvaart van een natie gestoeld is op de algehele ontwikkeling van haar individuen waarvan de geestelijke ontwikkeling een belangrijk aspect daarvan vormt”, zei Nasier Eskak, beleidsadviseur van het ministerie van Binnenlandse Zaken, als vertegenwoordiger van minister Mike Noersalim tijdens de 31ste viering van Wereldreligiedag op 15 januari 2017. Minister Noersalim, die zelf heel veel waarde hecht aan de viering van deze dag, vond het heel belangrijk een vertegenwoordiger af te vaardigen om zijn boodschap in verband met deze dag uit te dragen aan de gemeenschap.