Arme mensen sterven eerder. Zorgbestuurders in Groningen en Drenthe willen 'preventiepot' om ...

Zo zouden artsen, thuiszorg, ouderenzorg, GGD, welzijnswerk, andere zorginstellingen en overheden samen moeten afspreken dat ze de gezondheid ...


View article...

Top stories of the last 30 days