Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 15 januari 2021

Het is de perfecte tijd om te werken aan jouw innerlijke en uiterlijke gezondheid

Ons lichaam en geest zijn één. En zeker nu in deze lockdown is het de perfecte tijd om te werken aan jouw innerlijke én uiterlijke gezondheid. Romy, ...


View article...