Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 25 november 2020

Aanpak coronacrisis onder vuur: “Grootste crisis sinds WO II en wat is uw antwoord? Een ...

“De armoede neemt toe, de zorgverleners snakken naar adem en jongeren hebben het moeilijk om hun plaats te vinden”, zegt Mertens.


View article...