Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 16 oktober 2020

Windreuzen vijf keer zo hoog als de kerktoren: 'Ronduit schokkend'

De gevolgen voor de gezondheid door het zicht op en het lawaai van de windturbines reikt volgens de tegenstanders veel verder dan de nu ...


View article...