Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 20 oktober 2020

Colombiaanse activisten slaan handen in elkaar voor grondrechten en vrede

Pas dan kunnen de kleine boeren weer voedsel produceren, gezond en goedkoop voedsel, wat bijdraagt aan de voedselsoevereiniteit en gezondheid ...


View article...