Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 10 september 2020

Wandel in oktober voor Pink Ribbon en steun het onderzoek naar borstkanker

1 op 3 kankers kan vermeden worden door een gezonde levensstijl. ... Dat halfuurtje extra wandelen per dag is al voldoende om onze gezondheid ...