Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 10 september 2020

Tijd om ook het ongelijkheidsvirus te tackelen

Maar de armoede bij kinderen en jongeren is al enkele jaren hoger dan bij ouderen. De coronacrisis zet die intergenerationele ongelijkheden op ...