Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 15 september 2020

Sociaal welzijn na corona: “We moeten de uitkeringen optrekken en voorzien in meer openbare ...

En in wijken met veel armoede zijn aangename plekken om even buiten te vertoeven meestal schaars. Welke impact van de coronacrisis merkt u binnen ...