Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 29 juli 2020

Wekelijks fruit voor kinderen op speelplein

schepen van Jeugd wil ik mijn steentje bijdragen aan de gezondheid van onze kinderen daarom is elke vrijdag uitgeroepen tot een Fruitdag op ...