Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 28 juli 2020

Publieke gebouwen krijgen thermische camera's: wie koorts heeft, komt voor gesloten deuren te ...

“De gezondheid primeert”, zegt hij. “We doen een marktonderzoek naar de prijs en kwaliteit van de camera's en gaan nog na waar ze op korte termijn ...