Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 2 juli 2020

Oud-missionarissen in Schilde denken dat hun 'Congolese familie' nóg meer baat heeft bij steun ...

“Hopelijk wordt ook de ontwikkelingssteun nu meer aangehaald, want er is veel armoede en honger in de streek waar ik actief ben geweest.”.