Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 31 juli 2020

Ook geen Dorpsfeesten dit jaar in september

De gezondheid van iedereen primeert. We hopen iedereen van harte terug te zien op de dorpsfeesten in 2021.” Er was een weekend voorzien met ...