Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 9 juli 2020

'Gedrag van Trump gevormd door zijn vader, een sociopaat', schrijft nicht van president in boek

Hierdoor is haar oom verworden tot een roekeloze leider die volgens uitgever Simon & Schuster 'de gezondheid, de economische zekerheid en het ...