Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 30 juli 2020

De plek voor onafhankelijke informatie over supplementen

Daarbij kun je denken aan tips over gezonde voeding, een goede nachtrust en andere gezondheidsgerelateerde zaken. “Wij nemen een holistische ...