Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 24 maart 2020

Zorgen voor ons mentaal welzijn - hoe moet dat?

Maar hoe blijven we gezond in ons hoofd? ... begeleidt met ademhalingsoefeningen om hen zo op weg te helpen naar een goede gezondheid.