Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 27 februari 2020

Studeerden wij medicijnen of geneeskunde?

Als we dat weten, zouden we dan ook zónder medicijnen de gezondheid kunnen verbeteren van patiënten met multiple sclerose, diabetes, hart- en ...